Procesmanagement

Minder verspilling door gestroomlijnde processen

Met behulp van technieken uit o.a. LEAN en Six Sigma brengen we processen in kaart. Samen met de organisatie wordt nagegaan welke processen goedkoper, sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd en welke concrete resultaten behaald kunnen worden. Er wordt een toekomstbeeld geschetst waarna gezorgd wordt voor realisatie van procesverbeteringen die door de organisatie en medewerkers gedragen worden.

"Realiseren van gedragen veranderingen"

Organisatorische veranderingen worden begeleid...

"Het resultaat van het team staat voorop"

Hoewel het resultaat van het project of...

"Snel kunnen vinden is vaak belangrijker dan weten"

Het is belangrijk dat medewerkers snel toegang...