Procesmanagement

"Het resultaat van het team staat voorop"

Met behulp van technieken uit o.a. LEAN en Six Sigma brengen we processen in kaart. Samen met de organisatie wordt nagegaan welke processen goedkoper, sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd en welke concrete resultaten behaald kunnen worden. Er wordt een toekomstbeeld geschetst waarna gezorgd wordt voor realisatie van procesverbeteringen die door de organisatie en medewerkers gedragen worden.

Coaching

Bij veranderingen in de organisatie of binnen bedrijfsprocessen moeten betrokken medewerkers veelal nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen. In een aantal gevallen is het daarbij nodig individueel of op...

Lees meer

Procesmanagement

Met behulp van technieken uit o.a. LEAN en Six Sigma brengen we processen in kaart. Samen met de organisatie wordt nagegaan welke processen goedkoper, sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd...

Lees meer

Online assessments

TestReach is een cloudgebaseerde oplossing die wordt gebruikt om elk type toets te maken, af te leveren en te beoordelen, van formatieve tests tot formele examens. TestReach biedt functionaliteit...

Lees meer
© Principal blue 2023
Ontwikkeld door Publiek