We hebben onze diensten geleverd aan

Herontwerp processen Care Administratie

De afdelingen die binnen het Menzis Zorgkantoor verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de regeling voor in totaal 30 duizend budgethouders zochten een oplossing voor de alsmaar uitdijende...

Projectmanagement CMS

De NHL heeft voor het internet gekozen voor een oplossing gebaseerd op een contentmanagement systeem. De volgende stap is om alle oude intranetten om te zetten naar een nieuw gemeenschappelijk...

Programmamanagement Faclitair Bedrijf

In het kader van Kompas 2007 voert het Facilitair Bedrijf verbeteringen door om de kwaliteit van haar dienstverlening te verhogen en om de Menzis organisatie klantgericht, effectief en efficiënt te...

Selectie en implementatie van een nieuw SIS

Bij de invoering van Studielink bleek dat de op dat moment bij de hogescholen in gebruik zijnde inschrijfsystemen (HIAS) niet zonder meer geschikt waren om op Studielink aan te sluiten....

Serious Gaming in de Zorg

Gaming in de Zorg (GIDZ) is een initiatief van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Lentis, Thuiszorg Groningen, MAD Multimedia (ontwikkeling software) en Principal Blue (...

Shoe Care Academy

De Shoe Care Academy  is een portaal waarop online training over materiaalsoorten en schoenverzorgingsproducten wordt aangeboden. De training is bedoeld om schoenverkopers het juiste gebruik...

Digitale Nota

Het project Digitale nota heeft tot doel het technisch en organisatorisch mogelijk maken van versturen van digitale nota’s. Dit houdt in dat de verzekerden via Internet bankieren hun nota’s direct...

ORTEC Academy

ORTEC levert geïntegreerde oplossingen voor capaciteit- en roosterplanning, onder andere in de zorg. Met de applicatie ORTEC Harmony kan bijvoorbeeld de inzet van personeel efficiënt worden gepland....

Herontwerp Kennisbank

Als onderdeel van het Programma Zebra is het project Vervanging Kennisbank gestart met als doel een nieuwe kennisbank te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren waarbij gebruikers sneller en beter...

Herontwerp PGB processen

Per 1 januari 2012 zijn nieuwe maatregelen van kracht rondom het Persoonsgebonden Budget (PGB). Deze maatregelen hebben geresulteerd in de introductie van de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg...

Ontwikkelen en invoeren strategisch inkoopbeleid

Vanwege de overgang naar één Menzis (de samenwerking van Amicon, Geové en Anderzorg), moeten bestaande processen van meerdere organisaties worden samengevoegd. Naast deze samenvoeging wil het...

Opleiding en Ondersteuning

PVS (Programma Vernieuwing Studiefinanciering) is het programma dat de nieuwe systemen, processen en organisatie van de WSF2000 voorbereidt en ontwikkelt. Hierbij hoort een nieuwe manier van werken,...

De ontdekker

Eind 2008 besloten de samenwerkingspartners MAD multimedia, Principal Blue (projectinitiatie en –management), TNO ICT en Koninklijke Visio het begrip serious gaming een nieuwe dimensie te geven. Met...

Communicatie & Organisatorische Implementatie

De doelstellingen van PVS zijn verbeteren van de dienstverlening door de introductie van een nieuw bedieningsconcept, een dusdanige opzet van systemen dat wijzigingen in wet- en regelgeving snel...

Professionaliseren accountmanagement

LDC ontwikkelt innovatieve online loopbaaninstrumenten op het vlak van HRM, re-integratie, loopbaan- en studieoriëntatie. Sinds 1990 geven deze instrumenten richting aan het keuzeproces van...

Changemanagement SAP

Als gevolg van het wereldwijde BAT programma Indirect Procurement, kortweg IP genoemd, wordt een nieuw softwareprogramma in gebruik genomen: SAP Supplier Relationship Management (SRM). De meeste...

Aansluiting BRON-HO

De invoering van de Wet Onderwijsnummer (WON) en daarmee de invoering van een Persoonsgebonden Nummer (PGN) in het onderwijs hebben geleid tot het ontwikkelen en invoeren van het Basisregister...

Partnermanagement

TestReach is een Iers bedrijf dat een totaaloplossing biedt voor online en offline toetsen, examens en assessments. Daarnaast kunnen kandidaten die examens afleggen online op afstand worden begeleid...

Training DocBase Online

De Provincie Friesland heeft haar systeem dat gebruikt wordt door de afdeling Archief & Bibliotheek om stukken te registreren, vervangen door DocBase Online. Het nieuwe systeem biedt alle...

Opleidingsportaal HEAD Academy

Het bestuur van HEAD ziet het aanbieden van e-Learning lesmateriaal als een interessante toevoeging voor de activiteiten van HEAD. De HEAD Onderwijscommissie heeft in samenwerking met Principal Blue...

Dataconversie PVS

De doelstellingen van PVS zijn verbeteren van de dienstverlening door de introductie van een nieuw bedieningsconcept, een dusdanige opzet van systemen dat wijzigingen in wet- en regelgeving snel en...