Aansluiting BRON-HO

De invoering van de Wet Onderwijsnummer (WON) en daarmee de invoering van een Persoonsgebonden Nummer (PGN) in het onderwijs hebben geleid tot het ontwikkelen en invoeren van het Basisregister Hoger Onderwijs (BRON-HO). Dit betekent dat alle partijen in de keten (NHL, Studielink en DUO) hiervoor hun systemen moeten gaan aanpassen. Tevens moet de data in het Studentinschrijfsysteem van de NHL gesynchroniseerd worden met het CRI-HO alvorens het verrijkt en geconverteerd kan worden naar het nieuwe BRON-HO. De inhoudelijke, technische en organisatorische veranderingen zijn geinitieerd en gecoordineerd door Principal Blue.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek