Communicatie & Organisatorische Implementatie

De doelstellingen van PVS zijn verbeteren van de dienstverlening door de introductie van een nieuw bedieningsconcept, een dusdanige opzet van systemen dat wijzigingen in wet- en regelgeving snel en relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd, verbetering van de informatievoorziening en verhoogde efficiency van de uitvoering.

Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe PVS-systemen is het project COI uitgevoerd. Binnen het project zijn vier teams operationeel:

Communicatie: in- en externe communicatie over PVS en aanstaande wijzigingen binnen de staande organisatie.

Organisatie: op basis van o.a. LEAN-principes (her)inrichten toekomstige gebruikers-organisatie.

Opleiding & Ondersteuning: op basis van een nieuw ontwikkelde kennismanagement-visie opzetten van een opleidingsbouwwerk en ontwikkelen van een geheel nieuwe kennisbank (op basis van het CMS Tridion van SDL en een door Concept7 ontwikkelde gebruikersinterface).

Klantbeeld Medewerker: in nauwe samenwerking met het UX-team van DUO en Concept7 ontwerpen van nieuwe klant- en medewerkersschermen.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek