Dataconversie PVS

De doelstellingen van PVS zijn verbeteren van de dienstverlening door de introductie van een nieuw bedieningsconcept, een dusdanige opzet van systemen dat wijzigingen in wet- en regelgeving snel en relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd, verbetering van de informatievoorziening en verhoogde efficiency van de uitvoering.

Leiding gegeven aan een projectgroep die verantwoordelijk is voor de correcte conversie van de brondata naar de nieuwe systemen. In eerste instantie is een grondige analyse uitgevoerd naar de kwaliteit van de huidige gegevens in de bronsystemen waarna, passend binnen de implementatiestrategie van het programma, een conversiestrategie en controleaanpak uitgewerkt is. Uitgangspunt van de conversie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de middels scrum gerealiseerde PVS-functionaliteit waarbij de geimplementeerde business rules ervoor zorgen dat geconverteerde data ‘schoon’ in de doelsystemen belandt. De ontwikkeling en controle van de conversieprogrammatuur vindt parallel plaats aan de sprintsgewijze ontwikkeling van de PVS-functionaliteit. Tijdens het project is nauw samengewerkt met externe conversiepartners van DUO. In eerste instantie CapGemini en later Sogeti en ITCG.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek