Digitale Nota

Het project Digitale nota heeft tot doel het technisch en organisatorisch mogelijk maken van versturen van digitale nota’s. Dit houdt in dat de verzekerden via Internet bankieren hun nota’s direct kunnen inzien en betaalbaar kunnen stellen. Tevens ontvangen de klanten dan de specificatie van hun nota in de mailbox van hun internet bankier. Voor het implementeren en uitvoeren van de ‘digitale nota’ wordt gebruik gemaakt van een externe dienstverlener, een Billing Service Provider.

Het bereik van het project Digitale Nota kent 4 onderdelen: Het ontwerpen en beschrijven van de beste oplossing voor Menzis om de digitale nota aan klanten aan te kunnen bieden, afgestemd met de afdeling Debiteuren. Het inregelen dat bestanden aangeleverd kunnen worden aan een externe partner, die de notagegevens klaar zet. Het selecteren van een externe partij die zorg draagt voor verwerking van de digitale nota’s. Met deze partij afspraken maken en contractueel vastleggen. Het aansturen van de ontwikkeling en test van de interne ICT infrastructuur om Digitale Nota te kunnen verwerken. Het aanpassen van procedures en werkinstructies. Het bewaken van de interferenties met andere projecten en ontwikkelingen. Het communiceren over het project richting de clusters, evenals de communicatie richting klanten omtrent de mogelijkheden van automatische incasso en digitale nota’s. Tevens het opleiden van de afdeling Debiteuren en Klantservice.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek