Herontwerp Kennisbank

ls onderdeel van het Programma Zebra is het project Vervanging Kennisbank gestart met als doel een nieuwe kennisbank te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren waarbij gebruikers sneller en beter kunnen navigeren door de content en beheerders de content eenduidiger kunnen beheren door slim hergebruik van contenteenheden te maken. Voor de kennisbank is door het project het contentmanagement systeem GX Webmanager geselecteerd.

De directeur Klantservice is opdrachtgever voor het project Vervanging Kennisbank. Het project zelf kent een projectgroep o.l.v. de projectmanager met deelname van de belanghebbenden clusters Klantservice, Zorgmanagement, Commercie en ICT. Het bereik van het project Vervanging Kennisbank kent 5 onderdelen:

Het afstemmen van eisen en wensen enerzijds en mogelijkheden en haalbaarheid anderzijds. Het maken van een Business Case en het maken van een risico analyse. Uitbrengeng van advies over benodigde technische en organisatorische aanpassingen.

Het opstellen van een Programma van Eisen, het beoordelen van diverse oplossingen in de markt en het selecteren van de leverancier.

Het ontwerpen van het concept voor de kennisbank, het laten ontwikkelen van een interactie ontwerp en de vormgeving, gebaseerd op input van de eindgebruikers.

Conversie: de inhoud van de huidige kennisbank moet volgens het nieuwe concept geconverteerd worden (herordening en metadateren van content). Klankbordsessies leveren input voor fine-tuning.

De werking van het systeem moet worden getest (technisch, inhoudelijk en procedureel). Medewerkers contentbeheer en eindgebruikers moeten worden opgeleid, functioneel en technisch beheer moet worden ingeregeld en overdracht naar de lijn moet plaatsvinden.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek