Herontwerp PGB processen

Per 1 januari 2012 zijn nieuwe maatregelen van kracht rondom het Persoonsgebonden Budget (PGB). Deze maatregelen hebben geresulteerd in de introductie van de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) en dit heeft consequenties voor de werkwijze van met name het PGB klantteam. Rol als procesanalist is het herontwerpen van de bestaande bedrijfsprocessen en deze implementeren in de gebruikersorganisatie. De processen zijn beschreven en gedistribueerd via de kennisbank. De door het minsterie gevraagde managementrapportages zijn gedefinieerd. De bestaande systemen zijn zodanig aangepast dat deze rapportages ook geleverd kunnen worden. Medewerkers zijn hier voor opgeleid.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek