Herontwerp processen Care Administratie

De afdelingen die binnen het Menzis Zorgkantoor verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de regeling voor in totaal 30 duizend budgethouders zochten een oplossing voor de alsmaar uitdijende papieren dossiers en de lange doorlooptijden om klantvragen te beantwoorden. Als projectmanager van een projectgroep met deelnemers van verschillende afdelingen is met behulp van TCP van Open Text een reproduceerbaar concept uitgewerkt en een door Open Text ontwikkelde applicatie geïmplementeerd waarmee de administraties van de AWBZ PGB, WMO-PGB en WMO-Cliëntondersteuning volledig papierloos functioneren en de papieren dossiers allemaal digitaal beschikbaar zijn. Rol was die van consultant voor het her-ontwerpen van de bedrijfsprocessen en projectmanager voor tot het ontwerp en de implementatie van TCP. Als projectmanager eindverantwoordelijk voor alle op te leveren producten en het eindresultaat.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek