Vanwege de overgang naar één Menzis (de samenwerking van Amicon, Geové en Anderzorg), moeten bestaande processen van meerdere organisaties worden samengevoegd. Naast deze samenvoeging wil het Facilitair Bedrijf een nieuwe invulling aan haar rol als ondersteunende afdeling geven.

 Eén van de processen die van meer strategisch belang wordt is het proces van centrale inkoop. Vanwege schaalgrootte, kostenbewustzijn en strategische partnerships moet het inkoopbeleid een strategisch onderdeel vormen van het Menzis beleid. Facilitair Bedrijf heeft haar afdeling gevraagd een strategisch inkoop beleidsplan te schrijven waarin is vastgelegd hoe Menzis omgaat met klanten, leveranciers en partners. Het inkoopproces moet worden ontwikkeld, vastgelegd en binnen de organisatie worden gecommuniceerd. Zaken als kwaliteit, auditing, ethiek en wetgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur van het Strategisch Inkoopbeleidsplan is dit beleid geïmplementeerd. Hiertoe is een project opgericht waarin zowel aandacht voor de ontwikkeling van de interne organisatie is, als het professionaliseren van de dienstverlening. Er is een inkooporder administratiesysteem geselecteerd en na een pilot fase is dit systeem Menzis breed geïmplementeerd.