Professionaliseren accountmanagement

LDC ontwikkelt innovatieve online loopbaaninstrumenten op het vlak van HRM, re-integratie, loopbaan- en studieoriëntatie. Sinds 1990 geven deze instrumenten richting aan het keuzeproces van werkenden, werkzoekenden, scholieren en studenten. Principal Blue heeft middels een aantal gezamenlijk workshops en via individuele coaching ervoor gezorgd dat de marktbenadering geprofessionaliseerd is en de samenwerking tussen account- en productmanagement op een hoger niveau is gekomen. Daarnaast is gezamenlijk een template ontwikkeld voor op te stellen financiële jaarplannen per product(groep).

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek