Programmamanagement Faclitair Bedrijf

In het kader van Kompas 2007 voert het Facilitair Bedrijf verbeteringen door om de kwaliteit van haar dienstverlening te verhogen en om de Menzis organisatie klantgericht, effectief en efficiënt te kunnen bedienen. Deze verbeteringen worden doorgevoerd middels een 6-tal projecten. Voor het programmanagement is een programmabureau ingericht.

Taken van Principal Blue waren: ontwikkelen van het programmaplan Documentmanagement; rapporteren over voortgang (qua tijd en budget) van de verschillende projecten aan de programma stuurgroep; verzorgen van communicatie richting de Menzis organisatie vanuit het programma; centralisatie alle Print & Mail activiteiten van Menzis in Wageningen; inrichten Transferpunt: een loketfunctie wordt in het leven geroepen waar de interne klantvraag wordt afgestemd op de mogelijkheden qua techniek en planning.; inrichten Drukwerkbeheer en optimalisatie Infrastructuur.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek