Selectie en implementatie van een nieuw SIS

Bij de invoering van Studielink bleek dat de op dat moment bij de hogescholen in gebruik zijnde inschrijfsystemen (HIAS) niet zonder meer geschikt waren om op Studielink aan te sluiten. Aanpassing was uiteindelijk geen optie en daarom is een selectie uitgevoerd waarbij de keuze op een oplossing van het UOCG gevallen is (Progress.NET). Rol was die van projectmanager van een projectgroep met daarin in alle gevallen participanten uit de verschillende betrokken afdelingen en een stuurgroep op directieniveau. Na de selectie zijn bij alle onderwijsinstellingen succesvolle implementaties uitgevoerd van het nieuwe inschrijfsysteem. Deze implementatie heeft steeds de gehele keten bevat, dus ook de binnen de instelling te verwerken studentgegevens en de gevolgen voor achterliggende systemen en processen.

© Principal blue 2022
Ontwikkeld door Publiek